Zestaw przedmiotów poświęconych poznawaniu i zastosowaniu jednego z najlepszych i najpopularniejszych silników służących do tworzenia wieloplatwormowych gier komputerowych – Unreal Engine 4.

Tematyka zajęć obejmuje podstawowe elementy obsługi środowiska UE4 takie jak m.in.:

  • tworzenie podstaw poziomów
  • modelowanie terenu przy pomocy siatek oraz dodawanie roślinności
  • modelowanie obiektów za pomocą techniki CSG (ang. Constructive Solid Geometry)
  • modyfikacje i tworzenie gotowych modeli w zewnętrznych aplikacjach
  • tworzenie oraz dopasowanie tektur (albedo, specular, normal) do modeli
  • stosowanie oświetlenia statycznego i  dynamicznego
  • modyfikacje otoczenia w zależności od reakcji gracza (BluePrint)
  • poznanie modułu Cinematic oraz obsługa wirtualnej kamery

Pełne możliwości silnika Unreal Engine 4 przedstawia poniższy materiał wideo: