Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi technikami przetwarzania obrazu cyfrowego mającymi praktyczne zastosowania w dzisiejszych technologiach. Tematem wykładu są wielorozdzielcze metody geometryczne ponieważ właśnie w taki sposób działa ludzki system postrzegania. Metody te są efektywnie wykorzystywane do reprezentacji obrazów, odszumiania, kompresji, itp.