Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami przetwarzania obrazów video mającymi zastosowania praktyczne, takimi jak detekcja ruchu czy śledzenie obiektów. Praktyczna część przedmiotu opiera się na zastosowaniu biblioteki OpenCV do implementacji wybranych algorytmów. W części teoretycznej prezentowane są również współczesne standardy kodowania filmów video.