Zajęcia poświęcone są poznawaniu i zastosowaniu jednego z najlepszych i najpopularniejszych silników służących do tworzenia wieloplatwormowych gier komputerowych – Unreal Engine w darmowej wersji UDK.

Tematyka zajęć obejmuje wszystkie podstawowe elementy składające się na tzw. level design, są to m.in.:

  • tworzenie podstawy poziomu
  • modelowanie terenu przy pomocy siatek oraz dodawanie roślinności
  • modelowanie obiektów za pomocą techniki CSG (ang. Constructive Solid Geometry)
  • modyfikacje gotowych modeli
  • tworzenie oraz dopasowanie tektur (diffuse, specular, normal) do modeli
  • stosowanie oświetlenia statycznego i  dynamicznego
  • proste modyfikacje otoczenia w zależności od reakcji gracza (Kismet)
  • poznanie modułu Matinee oraz obsługa wirtualnej kamery

Pełne możliwości silnika Unreal Engine przedstawia poniższy materiał wideo: