Zajęcia poświęcone są zastosowaniom biblioteki OpenGL (wersja 2.1 oraz wyższe w profilu zgodnościowym) w grafice interaktywnej i wizualizacji. Wybór biblioteki OpenGL jest podyktowany jej dużymi możliwościami oraz tym, że jest dostępna na wiele platform systemowych (Windows, Linux, Mac OS). Ponadto biblioteka OpenGL jest podstawą do różnych jej odmian:

 • OpenGL ES (odmiana dla systemów wbudowanych),
 • WebGL (odmiana dla przeglądarek internetowych),
 • OpenGL SC (odmiana do zastosowań, w których potrzebujemy wysokiej niezawodności, np. systemy medyczne, awionika).

W ramach zajęć przybliżone zostaną podstawy OpenGL:

 • podstawowe prymitywy geometryczne,
 • przekształcenia i ich stos,
 • zasada działania i zastosowanie bufora głębokości,
 • oświetlenie,
 • podstawy teksturowania,
 • kwadryki,
 • krzywe i powierzchnie Beziera oraz NURBS,
 • mieszanie kolorów,
 • bufor szablonowy i akumulacyjny wraz z ich zastosowaniami w generowaniu różnych efektów.

Oprócz podstaw poruszone zostaną również tematy nieco bardziej zaawansowane:

 • różne mechanizmy przyspieszania wyświetlania grafiki (listy wyświetlania, tablice wierzchołków, VBO),
 • interakcja ze sceną 3D za pomocą myszki (przemieszczanie obiektów, obroty obiektów bez tzw. blokady przegubu za pomocą kwaternionów).