Zajęcia są kontynuacją „Grafiki interaktywnej”. Są one poświęcone programowaniu grafiki z użyciem biblioteki OpenGL w wersji 3.0 i wyższej w profilu rdzennym oraz języka OpenGL Shading Language (GLSL). W odróżnieniu od grafiki interaktywnej na zajęciach główny nacisk będzie położony na użyciu programów cieniowania (shaderów) do generowania grafiki w czasie rzeczywistym. W ramach zajęć omówione zostaną dokładnie różne problemy związane z programowaniem grafiki działającej w czasie rzeczywistym. Niektóre poruszane problemy to: różne modele oświetlenia, techniki teksturowania, funkcje szumu (Perlina, Worleya itp.), mapowanie środowiska, mapowanie nierówności, mapowanie normali. Ponadto przedstawione zostaną sposoby implementacji omawianych problemów za pomocą shaderów (shaderów wierzchołków, fragmentów, geometrii i teselacji).