O mnie

Agnieszka
Zobacz plan
Napisz e-mail
Przejdź na stronę domową


Miejsce pracy

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej

Adres służbowy

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec

Numer pokoju 128

Numer telefonu (032) 36 89 746Lista publikacji:

Autor Tytuł Rok
1. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Polynomiography Based on the Non-standard Newton-like Root Finding Methods.
Abstract and Applied Analysis, vol. 2015, Article ID 797594, 19 pages
2015
2. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Non-standard Iterations.
WSCG 2014 Poster Papers Proceedings, pp. 21-26
2014
3. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Wielomianografia z niestandardową rodziną iteracji Eulera-Schrodera.
Systemy Inteligencji Obliczeniowej, Katowice, pp. 75-85
2014
4. Lisowska, A. Geometrical Multiresolution Adaptive Transforms.

Theory and Applications. Springer
2014
5. Lisowska A. Smoothlet Transform: Theory and Applications
Advances in Imaging and Electron Physics, Elsevier, Vol. 178, pp. 97-145
2013
6. Lisowska A. Multiwedgelets in Image Denoising
Lecture Notes in Electrical Engineering, Springer, Dordrecht, Vol. 240, pp. 3-11
2013
7. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Wielomianografia wyższych rzędów z iteracjami Manna i Ishikawy.
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 171-181
2013
8. Kotarski, W., Gdawiec, K., Lisowska, A. Metody generowania estetycznych wzorów
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 331-339
2012
9. Kotarski, W., Gdawiec, K., Lisowska, A. Polynomiography via Ishikawa and Mann Iterations
Lecture Notes in Computer Science, vol. 7431, pp. 305-313
2012
10. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Automatyczne generowanie estetycznych wzorów za pomocą transformacji Gumowskiego-Miry
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 219-226
2011
11. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Automatic Generation of Aesthetic Patterns with the Use of Dynamical Systems
Lecture Notes in Computer Science, vol. 6939, pp. 691-700
2011
12. Lisowska A. Edge Detection by Sliding Wedgelets
Lecture Notes in Computer Science, Springer, Heidelberg, Vol. 6753, Part 1, pp. 50-57
2011
13. Lisowska A. Smoothlets – Multiscale Functions for Adaptive Representations of Images
IEEE Transactions on Image Processing, Vol. 20, No. 7, pp. 1777-1787
2011
14. Lisowska A. Moments-Based Fast Wedgelet Transform
Journal on Mathematical Imaging and Vision, Springer, Vol. 39, No. 2, pp. 180-192
2011
15. Kotarski, W., Gdawiec, K., Lisowska, A. Nieliniowe podziały i fraktale
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 363-371
2010
16. Kotarski, W., Gdawiec, K., Lisowska, A. On Gumowski-Mira Aesthetic Superfractal Forms
Proceedings of The 2010 IRAST International Congress on Computer Applications and Computational Science, pp. 562-565
2010
17. Gdawiec K., Kotarski W., Lisowska A. Fractal rendering of arbitrary Catmull-Clark surfaces
7th Conference on Computer Methods and Systems, 26-27 November, Kraków, 401-406
2009
18. Kotarski W., Lisowska A. Superfractal forms
Maplesoft
2009
19. Lisowska A. Multiresolution Image Representations and their Applications
Uniwersytet Śląski, Katowice
2009
20. Lisowska A. Efficient Denoising of Images with Smooth Geometry
Lecture Notes in Computer Science, Springer, Heidelberg, Vol. 5575, pp. 617-625
2009
21. Lisowska A. Multiscale Moments-Based Edge Detection
Proceedings of EUROCON ’09 Conference, St.Petersburg, Rosja, pp. 1414-1419
2009
22. Lisowska A. Image Denoising with Second Order Wedgelets, International Journal of Signal and Imaging Systems Engineering
Special Issue on „Denoising”, accepted
2008
23. Lisowska A. Geometrical Multiscale Noise Resistant Method of Edge Detection
Lecture Notes in Computer Science, Springer, Vol. 5112, pp. 182-191
2008
24. Kotarski W., Lisowska A. The Read-Bajraktarevic Functional Equation and Selfsimilarity
Maplesoft
2008
25. Kotarski W., Lisowska A. A Note on Subdivision Curve
Maplesoft
2008
26. Kotarski W., Lisowska A. Sierpinski Gasket with Control Points
Maplesoft
2007
27. Kotarski W., Lisowska A., Domider R. Macierze podziałów w modelowaniu fraktalnym kształtu 3D, Systemy Wspomagania Decyzji
Katowice, Tom II, 156-165
2007
28. Kotarski W., Lisowska A., Domider R. Superfractals in Graphical Object Modeling
Computer Methods and Systems, Kraków, 329-334
2007
29. Kotarski W., Lisowska A. Fractal Solid Bodies
Computer Methods and Systems, Computer Methods and Systems, Kraków, 323-328
2007
30. Lisowska A. Second Order Wedgelets in Image Coding
Proceedings of EUROCON ’07 Conference, Warszawa, pp. 237-244
2007
31. Kotarski W., Lisowska A. Fractal Rendering of 3D Patches
Maplesoft
2006
32. Kotarski W., Lisowska A. Fractal Teapot from Utah
Maplesoft
2006
33. Kotarski W., Lisowska A. Fractal Volumes
Maplesoft
2006
34. Kotarski W., Lisowska A. Fractal Rendering of 3D Shapes
Proceedings of IECON ’06 Conference, Paris, France, pp. 3391-3396
2006
35. Kotarski W., Lisowska A. Fraktalny rendering krzywych i powierzchni, Systemy Wspomagania Decyzji
Zakopane, 294-300
2005
36. Kotarski W., Lisowska A. On Fractal Modeling of 3D Curves and Wireframes
Maplesoft
2005
37. Kotarski W., Lisowska A. On Geometric Chaikin’s Approach to Fractal Modeling of Contours
Maplesoft
2005
38. Kotarski W., Lisowska A. A. Probabilistic Approach To Fractal Modeling of Shapes
Maplesoft
2005
39. Kotarski W., Lisowska A. A. On Fractal Modeling of Contours
Maplesoft
2005
40. Kotarski W., Lisowska A., Kocjan K. Fractal Modeling and Recognition of 2D Shapes
Computer Methods and Systems, Vol. 2, 265-270
2005
41. Lisowska A., Kotarski W., Kownacki A. Semi-Automatic Human Emotions Recognition Method Based on i2D Features
Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 9, 215-222
2005
42. Kotarski W., Lisowska A. Chaikin’s Approach to Fractal Modeling of Contours
EUROCON ’05 Conference, Belgrad, Serbia i Czarnogóra, 21-24 listopad, 1192-1195
2005
43. Kotarski W., Lisowska A. On Bezier-Fractal Modeling of 2D Shapes
International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 24, No. 1, 123-134
2005
44. Lisowska A. Intrinsic Dimensional Selective Operator Based on Geometrical Wavelets
Journal of Applied Computer Science, Vol. 13, No. 1, pp. 99-112
2005
45. Lisowska A., Kotarski W. Automatics perception of significant image features based on psychology of vision
Journal of Medical Informatics and Technologies,Vol.7/2004,pp.MP-31-40
2004
46. Lisowska A. Bent Beamlets – Efficient Tool in Image Coding
Annales UMCS Informatica AI, Vol. 2, pp. 217-225
2004
47. Lisowska A. Extended Wedgelets – Geometrical Wavelets in Efficient Image Coding
Machine Graphics & Vision, Vol. 13, No. 3, pp. 261-274
2004
48. Porwik P., Lisowska A. The Haar-Wavelet Transform in Digital Image Processing: Its Status and Achievements
Machine Graphics & Vision, Vol. 13, No. 1/2, pp. 79-98
2004
49. Porwik P., Lisowska A. Practical 2D Signal Decomposition Design Based on Haar-Wavelet Transform
Journal of Applied Computer Science, Vol. 12, No. 1, pp. 61-82
2004
50. Porwik P., Lisowska A. The New Graphics Description of the Haar Wavelet Transform
Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag, Vol. 3039, pp. 1-8
2004
51. Makieła M., Kotarski W., Lisowska A. Automatic human face recognition method based on geometrical face features
Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol. 5, MI 47-55
2003
52. Lisowska A. Efektywne kodowanie obrazów z wykorzystaniem falek geometrycznych
Materiały konferencji naukowej „Systemy wspomagania decyzji”, Zakopane
2003
53. Lisowska A., Doroz R. ola HVS w ocenie jakości obrazów zdarzeń drogowych
rozdział w: Rejestracja i przetwarzanie danych w telematycznych systemach transportu, red. J. Piecha, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
2003
54. Porwik P., Będkowski K., Żelechowski Ł., Lisowska A. Specialised Linux Software Aiding Work of Blind Persons
Journal of Medical Informatics & Technologies, Vol. 5, pp. MI-145 – MI-153
2003
55. Lisowska A. Nonlinear Weighted Median Filters in Dyadic Decomposition of Images
Annales UMCS Informatica AI, Vol. 1, pp. 157-164
2003
56. Wróbel K., Lisowska A. Usage of the Hough Transform in Investigation the Similarity Between Normalized Images
Advanced Simulation of Systems ASIS’03, Sv. Hostyn, Czech Republic, pp. 143-148
2003
57. Lisowska A., Wróbel K. Comparison of Different Methods of Evaluating Digital Images Similarity
Advanced Simulation of Systems ASIS’03, Sv. Hostyn, Czech Republic, pp. 29-34
2003
58. Lisowska A., Kotarski W. The universal quality index medical images
Journal of Medical Informatics and Technologies, Vol.3/2002, pp. MI 199-MI 206
2002
59. Lisowska A., Doroz R. Uniwersalny wskaźnik jakości obrazów transportowych
II Konferencja Telematyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego TiBRD’02, Katowice – Ustroń-Jaszowiec, pp. 144-151
2002