Zobacz plan
Napisz e-mail


Miejsce pracy

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej


Adres służbowy

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec

Numer pokoju 129

Numer telefonu (032) 36 89 748Lista publikacji:

Autor Tytuł Rok
1. Gościniak, I. A New Approach to Particle Swarm Optimization Algorithm.
Expert Systems with Applications 42(2), 844-854
2015
2. Gościniak, I. Nowe ujęcie wybranych zagadnień optymalizacji.

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ISBN: 978-83-8012-046-4
2014
3. Chodacki M., Gościniak I. Built-In Self-Test Evolutionary Design
Proceedings of XXXIth International Autumn Colloquium Advanced Simulation of Systems ASIS 2009, Olomouc, Czech Republic, pp. 93-98
ISBN 978-80-86840-47-5
2009
4. Gościniak I. Genetic Modyfication, Artificial Individual, Vaccine end Serum – Genetic Engineering in Evolutionaty Systems
Evolutionary Computation And Global Optimization 2006, Oficyna wydawnicza Politechiki Warszawskiej, pp 147-154
2006
5. Gościniak I. Multi-Valued Function Chains in Evolutionary Algorithm
Proceedings of International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation – CIMCA; 28-20, Vienna, Austria, IEEE, pp.41-46
2005
6. Gościniak I. BIST Structure for ASIC Circuits
Proceedings of International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation – CIMCA; 28-20, Vienna, Austria, IEEE-pres, pp.840-845
2005
7. Gościniak I. Multi-Valued Function Chains in Evolutionary Algorithm
Proceedings of International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation – CIMCA; 28-20, Vienna, Austria
2005
8. Gościniak I. BIST Structure for ASIC Circuits
Proceedings of International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation – CIMCA; 28-20, Vienna, Austria
2005
9. Gościniak I. Genetic Algorithms in Feedback Registers Designing
Proceedings of XXVIIth International Autumn Colloquium ASIS 2005 Advanced Simulation of Systems, 6-8 September in Přerov, Czech Republic, pp.74-79
2005
10. Gościniak I. Zastosowanie łańcuchów funkcyjnych w algorytmach ewolucyjnych
Konferencja Systemy Wspomaganie Decyzji, Zakopane
2004
11. Gościniak I., Kadłubek A., Mikielski M. Internet GIS System Based on JAVA Technolgy
Konferencja Geographical Information System in Research & Practice, Zagrzeb, Croatia, pp.205-210
2004
12. Gościniak I. Genetic Programming in Feedback Registers Designing
Proceeding of IFAC Workshop on Programmmable Devices and Systems PDS 2004, organizator: Institute of Electronics Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science Silesian University
2004
13. Gościniak I. A New Approach to Linear Connectiones Building BIST Strukture Based on CSTP Strcture
The 19th IEEE International Symposiumon DEFECT and FAULT TOLERANCE in VLSI SYSTEM, Cannes, France 10-13 october, pp256-263
2004
14. Chodacki M., Gościniak I., Badura D. Genetic Programming for the BIST Structures Design
Proceedings 5th International Carpathian Control Conference ICCC 2004, Zakopane, Poland May 25 – 28, pp 53-58
2004
15. Gościniak I., Chodacki M. Genetic algorithms for the designing feedback shift register
6th IEEE International Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, Poznań, Poland, April 14-16, pp. 301-302
2003
16. Chodacki M., Gościniak I. The evolutionary algorithms for the designing BIST structures
4th International Carpathian Control Conference ICCC 2003, Tatranska Lomnica, Slovakia
2003
17. Gościniak I. i inni Application of internet database in spatial management
GIS Odyssey 2002, Geographical Information Systems International Conference and Exhibitoin, Split- Solin-Trodin-Kocula-Dobrownik, Chorwacja, September 2-6, pp 478-484
2002
18. Gościniak I., Chodacki M. Algorytmy genetyczne w projektowaniu rejestrów z liniowym i nieliniowym sprzężeniem zwrotnym
Konferencje Naukowa „Systemy Wspomagania Decyzji”. Zakopane 3-5 XII, pp. 144-156
2002