O mnie

Krzysztof
Zobacz plan
Napisz e-mail
Przejdź na stronę domową


Miejsce pracy

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Instytut Informatyki
Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej

Adres służbowy

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec

Numer pokoju 101

Numer telefonu (032) 36 89 701Lista publikacji:

Autor Tytuł Rok
1. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Polynomiography Based on the Non-standard Newton-like Root Finding Methods.
Abstract and Applied Analysis, vol. 2015, Article ID 797594, 19 pages
2015
2. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Non-standard Iterations.
WSCG 2014 Poster Papers Proceedings, pp. 21-26
2014
3. Gdawiec, K. Mandelbrot- and Julia-like Rendering of Polynomiographs.

Lecture Notes in Computer Science vol. 8671, pp. 25-32
2014
4. Gdawiec, K. Star-shaped Set Inversion Fractals.
Fractals 22(4), 1450009, 7 pages
2014
5. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Wielomianografia z niestandardową rodziną iteracji Eulera-Schrodera.
Systemy Inteligencji Obliczeniowej, Katowice, pp. 75-85
2014
6. Gdawiec, K. Polynomiography and Various Convergence Tests
WSCG Communication Proceedings, pp. 15-20
2013
7. Gdawiec, K. Aesthetic Patterns from the Perturbed Orbits of Discrete Dynamical Systems
Lecture Notes in Computer Science, vol. 8104, pp. 358-366
2013
8. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Wielomianografia wyższych rzędów z iteracjami Manna i Ishikawy.
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 171-181
2013
9. Gdawiec, K., Domańska, D. Recognition of Two-dimensional Shapes Based on Dependence Vectors
Lecture Notes in Artificial Intelligence , vol. 7267, pp. 501-508
2012
10. Kotarski, W., Gdawiec, K., Lisowska, A. Metody generowania estetycznych wzorów
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 331-339
2012
11. Kotarski, W., Gdawiec, K., Lisowska, A. Polynomiography via Ishikawa and Mann Iterations
Lecture Notes in Computer Science, vol. 7431, pp. 305-313
2012
12. Gdawiec, K., Domańska, D. Partitioned Iterated Function Systems with Division and Fractal Dependence Graph in Recognition of 2D Shapes
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 21(4) , pp. 757-767, IF 0.794
2011
13. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Automatyczne generowanie estetycznych wzorów za pomocą transformacji Gumowskiego-Miry
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 219-226
2011
14. Gdawiec, K., Kotarski, W., Lisowska, A. Automatic Generation of Aesthetic Patterns with the Use of Dynamical Systems
Lecture Notes in Computer Science, vol. 6939, pp. 691-700
2011
15. Kotarski, W., Gdawiec, K., Lisowska, A. Nieliniowe podziały i fraktale
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, pp. 363-371
2010
16. Kotarski, W., Gdawiec, K., Lisowska, A. On Gumowski-Mira Aesthetic Superfractal Forms
Proceedings of The 2010 IRAST International Congress on Computer Applications and Computational Science, pp. 562-565
2010
17. Gdawiec, K. Pseudofractal 2D Shape Recognition
Lecture Notes in Artficial Intelligence, vol. 6401, pp. 403-410
2010
18. Kotarski W., Gdawiec K., Machnik G.T. Basics of Modelling and Visualization
Uniwersytet Śląski, Katowice, 110 str.
ISBN 978-83-929710-1-6
2009
19. Gdawiec K., Kotarski W., Lisowska A. Fractal rendering of arbitrary Catmull-Clark surfaces
7th Conference on Computer Methods and Systems, 26-27 November, Kraków, 401-406
2009
20. Kotarski W., Gdawiec K., Machnik G.T. Fractal based progressive representation of 2D contours
7th Conference on Computer Methods and Systems, 26-27 November, Kraków, 407-412
2009
21. Kotarski W., Gdawiec K. Proste i odwrotne schematy podziału
Systemy Wspomagania Decyzji, Katowice, 229-238
2009
22. Gdawiec, K. Shape Recognition using Partitioned Iterated Function Systems
Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 59, pp. 451-458
2009
23. Gdawiec, K.J. Fractal Recognition of Shapes
IEEE Eurocon 2009, St. Petersburg, Russia, pp. 353-358
2009
24. Gdawiec, K. Fractal Interpolation in Modeling of 2D Contours
International Journal of Pure and Applied Mathematics 50(3), pp. 421-430
2009
25. Gdawiec K., Kotarski W. Fraktalne rozpoznawanie obiektów dwuwymiarowych
Systemy Wspomagania Decyzji, 261-268, Katowice
2008