Dr hab. Agnieszka Lisowska (kierownik)

Prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarski
Dr Miłosław Chodacki
Dr Krzysztof Gdawiec
Dr Ireneusz Gościniak
Dr Diana Domańska
Dr Jolanta Socała
Dr Grzegorz Machnik
Mgr inż. Anna Mazik

Pracownicy administracyjni:
Mgr Danuta Głownia